ลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศ ใช้ในการระบายอากาศบนหลังคาที่มีความลาดชันเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าและออกจากห้องใต้หลังคาและพื้นที่ระบายอากาศในสภาพอากาศที่เย็น วัตถุประสงค์หลักคือเพิ่มการไหลของอากาศภายนอกเข้ามาลดอุณหภูมิในตัวอาคาร

ส่วนประกอบของลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ตัวลูกหมุน

เป็นส่วนสำหรับดูดหรือระบายความร้อนภายใน  ออกสู่ภายนอกอาคารหรือโรงงาน ทำงานโดยอาศัยพลังงานลมเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวลูกหมุนทำงาน อีกทั้งยังช่วยลดแรงเสียดทานในขณะทำงาน ช่วยลดความร้อนลดสารเคมี รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดและระบายอากาศจากภายในอาคารหรือโรงงานสู่ภายนอกได้ดียิ่งขึ้น ทำงานได้ดีแม้ในแรงลมจะเบา

ส่วนที่ 2 ฐานลูกหมุน

ฐานลูกหมุนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการติดตั้งลูกหมุนเข้ากับหลังคาที่ต้องการติดตั้ง

ลักษณะของฐานลูกหมุนที่ผลิตด้วยไฟเบอร์กลาส

ไฟเบอร์กลาส (FIBER GLASS) ที่ใช้ผลิตฐานลูกหมุน เป็นชนิดที่มีความทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันรังสี UV สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานของขนาดลูกหมุน และตามรูปแบบลอนและสีสันตามความต้องการ โดยไม่จำกัดรูปแบบลอนและความยาวตามความต้องการของลูกค้า

ฐานลูกหมุนที่นิยมใช้กันมาก คือ ฐานขนาดมาตรฐาน 1.50 เมตร ฐานขนาดพิเศษความยาวที่ 1.80 เมตร และ 2.10 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและผลิตให้สามารถติดตั้งบนหลังคาเดิมได้